Provádíme aplikaci samonivelačních anhydritových a cementových potěrů

POPIS VÝROBKU (ANHYDRIT) - Anhydrit je samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury; relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojují, a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností nabízíme je v rozmezí pevností 020, 025, 030.

 

POUŽITÍ Anhydritové potěry jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy. Podlahy z anhydritových potěrů se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy.

POPIS VÝROBKU (CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR) Cementový samonivelační potěr je litá potěrová směs na bázi cementového pojiva, plniva, přísad a vody.

POUŽITÍ Cementový samonivelační potěr je určen pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Je velmi vhodný také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost). Cementový samonivelační potěr se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a běžně nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy. Jako podlahovou krytinu lze použít celou škálu běžně používaných krytin. Dodávané pevnosti 020, 025, 030.

Reference

Regulace UT

Elektroinstalace

Lité podlahy